Nabízíme komplexní péči o veřejnou i soukromou zeleň.

Společnost GRISPA s.r.o. je rodinným podnikem a působí na trhu od roku 2011. Prioritou je navázat na získané znalosti a zkušennosti všech pracovníků, podporovat jejich další růst, a tím dosahovat maximální spokojenost zákazníků. Pokud máte zájem o sadové úpravy v okolí administrativních budov, rekonstrukci parku a městské zahrady či vytvoření nové zelené plochy, neváhejte se na nás obrátit.

Arboristika

Ořezy provádí pouze pracovníci s příslušným vzděláním a školením pro horolezeckou techniku, práce s plošinou, práce s motorovou pilou, práce ve výškách, apod. Při ořezech stromů je vždy kladen velký důraz na minimalizaci důsledků ořezů, řezné rány jsou ošetřovány.

Údržba zeleně

Údržba zeleně je oblast, která je věnována pravidelným i nepravidelným pěstebním zásahům, ošetřením dřevin, chemickou likvidací plevelů travnatých i zpevněných ploch. Součástí těchto činností může být i údržba záhonů a další související služby.

Realizace

Sadové úpravy spočívají nejen ve výběru vhodných rostlin, stromů a důkladné přípravě půdy, ale hlavně ve vhodném uspořádání celého prostoru. Správně vyřešený zahradní prostor zlepšuje prostředí pro pobyt jeho uživatelů a může pro ně být duševním osvěžením nebo i inspirací.

REALIZACE 2020

Nahlédněte na výkresy z našich budoucích realizací

NOVINKY

Login

Lost your password?