Služby

ARBORISTIKA

Arboristika je věda zabývající se komplexní péčí o dřeviny a porosty zejména v urbanizovaném prostředí. Arboristika zkoumá speciální sanační zásahy na soliterních stromech a také na skupinových výsadbách okrasného typu, které plní zvláštní význam v krajině. Může se jednat zejména o památné stromy, významné aleje, zámecké parky, apod. Vzhledem ke komplexnímu pohledu na celkovou péči o městskou zeleň, je tento obor někdy označován jako „městské lesnictví“.

Ořezy provádí pouze pracovníci s příslušným vzděláním a školením pro horolezeckou techniku, práce s plošinou, práce s motorovou pilou, práce ve výškách apod. Při ořezech je vždy kladen velký důraz na minimalizaci důsledků ořezů, řezné rány jsou ošetřovány.
Provádíme rovněž složitá ošetření dutin a jiné práce odborného charakteru.

V oblasti arboristiky se zabýváme následujícími činnostmi:

 • Rizikové kácení stromů pomocí jeřábu
 • Běžné kácení a ořezy
 • Postupné kácení z lana, plošiny
 • Likvidace náletů
 • Statické zajištění korun stromů
 • Sanace dutin a trhlin včetně zastřešení

ÚDRŽBA ZELENĚ

Údržba zeleně je oblast, která je věnována pravidelným i nepravidelným pěstebním zásahům, ošetřením dřevin, chemickou likvidací plevelů travnatých i zpevněných ploch. Součástí těchto činností může být i údržba záhonů a další související služby.

V oblasti údržby zeleně se zabýváme následujícími činnostmi:

 • Celkovou pravidelnou údržbou zahrad
 • Vertikutací a hnojení trávníku
 • Ošetření a zastřižení keřových skupin a živých plotů
 • Likvidaci plevele a mulčování záhonů
 • Ostatní individuální práce dle přání zákazníka
 • Sanace dutin a trhlin včetně zastřešení

REALIZACE

Nabízíme realizaci veřejných prostranství a soukromých zahrad. Veškerá realizace zakázek je prováděna v úzkém kontaktu se zákazníkem, kterému dává naše společnost možnost účastnit se na všech fázích přípravy i realizace zakázky. Tento vztah umožňuje zákazníkovi ovlivňovat celý průběh dokončování díla a tak vytvořit originální a jedinečný výsledek v následující struktuře:

 • Terénní úpravy a modelace terénu
 • Zakládání trávníků
 • Zakládání a výsadba záhonů
 • Výsadba a ošetření stromů a keřů
 • Instalace dětských hřišť a mobiliáře
 • Rekonstrukce zámeckých parků
 • Realizace okrasných a užitkových zahrad
 • Mulčování netravnatých ploch, stromů a keřů
 • Chemické odplevelení travnatých ploch, záhonů

Login

Lost your password?