Služby

STAVEBNÍ ČINNOST

Stavební činnost je nedílnou součástí našich realizací.

V oblasti stavební činnosti se zabýváme následujícími činnostmi:

 • Realizace zpevněných ploch
 • Instalace mobiliáře
 • Prvky drobné architektury
 • Rekonstrukce interiérů

ARBORISTIKA

Arboristika je věda zabývající se komplexní péčí o dřeviny a porosty zejména v urbanizovaném prostředí. Arboristika zkoumá speciální sanační zásahy na soliterních stromech a také na skupinových výsadbách okrasného typu, které plní zvláštní význam v krajině. Může se jednat zejména o památné stromy, významné aleje, zámecké parky, apod. Vzhledem ke komplexnímu pohledu na celkovou péči o městskou zeleň, je tento obor někdy označován jako „městské lesnictví“.

Ořezy provádí pouze pracovníci s příslušným vzděláním a školením pro horolezeckou techniku, práce s plošinou, práce s motorovou pilou, práce ve výškách apod. Při ořezech je vždy kladen velký důraz na minimalizaci důsledků ořezů, řezné rány jsou ošetřovány.
Provádíme rovněž složitá ošetření dutin a jiné práce odborného charakteru.

V oblasti arboristiky se zabýváme následujícími činnostmi:

 • Rizikové kácení stromů pomocí jeřábu
 • Běžné kácení a ořezy
 • Postupné kácení z lana, plošiny
 • Likvidace náletů
 • Statické zajištění korun stromů
 • Sanace dutin a trhlin včetně zastřešení

REALIZACE A ÚDRŽBA ZELENĚ

Nabízíme realizaci veřejných prostranství a soukromých zahrad. Veškerá realizace zakázek je prováděna v úzkém kontaktu se zákazníkem, kterému dává naše společnost možnost účastnit se na všech fázích přípravy i realizace zakázky. Tento vztah umožňuje zákazníkovi ovlivňovat celý průběh dokončování díla a tak vytvořit originální a jedinečný výsledek v následující struktuře:

 • Terénní úpravy a modelace terénu
 • Zakládání trávníků
 • Zakládání a výsadba záhonů
 • Výsadba a ošetření stromů a keřů
 • Instalace dětských hřišť a mobiliáře
 • Rekonstrukce zámeckých parků
 • Realizace okrasných a užitkových zahrad
 • Mulčování netravnatých ploch, stromů a keřů
 • Chemické odplevelení travnatých ploch, záhonů
 • Celková pravidelná i nepravidelná údržba zeleně

Login

Lost your password?